Wydział Żywienia Człowieka

Nasz Wydział jest pierwszą placówką akademicką w Polsce, która rozpoczęła kształcenie studentów w zakresie nauki o żywieniu człowieka. Studia u nas koncentrują się na poznawaniu współzależności między żywnością i żywieniem a organizmem człowieka na poziomach molekularnym, komórkowym, tkankowym, całego organizmu oraz populacji. Kształcimy żywieniowców, dietetyków, a także specjalistów w zakresie gastronomii.

 

Kierunek Dietetyka realizowany na naszym Wydziale, jako jedyny kierunek dietetyczny w Polsce, został wyróżniony Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii ‘Doskonały kierunek — doskonałość w kształceniu’, a także dwukrotnie, w roku 2022 i 2023 w rankingu PERSPEKTYWY znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii kierunków dietetycznych w Polsce.

Życie wydziału

Komunikaty dla studentów

Zajrzyj na nasze media społecznościowe

Koła Naukowe

Koło Naukowe Żywieniowców

Koło Naukowe Żywieniowców. Przygotuj się na odkrycia!

Koło Naukowe Dietetyków

Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów interesujących się dietetyką i żywieniem!

Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy

Zapraszamy studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i doświadczenia w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Nasz instytut

Wykłady na kanale YouTube Wszechnica Żywieniowa SGGW