Wydział Żywienia Człowieka

Nasz Wydział jest pierwszą placówką akademicką w Polsce, która rozpoczęła kształcenie studentów w zakresie nauki o żywieniu człowieka. Studia u nas koncentrują się na poznawaniu współzależności między żywnością i żywieniem a organizmem człowieka na poziomach molekularnym, komórkowym, tkankowym, całego organizmu oraz populacji. Kształcimy żywieniowców, dietetyków, a także specjalistów w zakresie gastronomii.

Życie wydziału

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Komunikaty dla studentów

Zajrzyj na nasze media społecznościowe

Koła Naukowe

Koło Naukowe Żywieniowców

Koło Naukowe Żywieniowców. Przygotuj się na odkrycia!

Koło Naukowe Dietetyków

Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów interesujących się dietetyką i żywieniem!

Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy

Zapraszamy studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i doświadczenia w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Koło Naukowe Przedsiębiorczości PROFIT

Zapraszamy studentów zainteresowanych przedsiębiorczością i działalnością gospodarczą w sektorze żywności i usług żywieniowych.

Nasz instytut

Wykłady na kanale YouTube Wszechnica Żywieniowa SGGW