Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy

O naszym Kole

Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy jest to organizacja zrzeszająca studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko pojętej branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Główne zadania Koła to:

  • Rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów i doktorantów
  • Prowadzenie prac naukowych pod opieką i kierunkiem pracowników Uczelni i/lub doktorantów.
  • Popularyzacja najnowszych osiągnięć naukowych
  • Propagowanie wiedzy z obszaru gastronomii i hotelarstwa wśród studentów i doktorantów oraz poza środowiskiem uczelnianym.
  • Promocja Uczelni i Wydziału na dniach SGGW, targach, konferencjach naukowych, przeglądach kół naukowych, a także innych wydarzeniach branżowych.

 

Formy aktywności w Kole:

  • Podejmowanie indywidualnych i grupowych prac naukowych
  • Współpraca z organizacjami i przedsiębiorstwami
  • Współpraca z Kołami SGGW oraz innymi uczelniami w kraju i za granicą.
  • Organizowanie spotkań, obozów, seminariów, warsztatów, konferencji naukowych, a także innych aktywności pozwalających na realizację zadań Koła.

 

Dużą wartością pracy w Kole jest możliwość rozwijania zdolności organizacyjnych i naukowych oraz zdobywanie doświadczenia w kontaktach z firmami, instytucjami i organizacjami działającym w Polsce oraz poza jej granicami.

Sukcesy Kół Naukowych

Dołącz do nas

Obecnie trwa rekrutacja nowych członków. Osoby chętne do podjęcia działalności w Kole proszę o kontakt na adres: kngih@sggw.edu.pl

Opiekun Koła Naukowego: dr hab. Jarosław Wyrwisz, prof. SGGW

Zarząd Koła

Jakub Podgórski

Prezes

Wiktor Potakiewicz

Wiceprezes

Jakub Makowski

skarbnik

Miłosz Trzciński

Galeria

Adres kontaktowy

Wyślij wiadomość