Kontakt

Dane teleadresowe

Wydział Żywienia Człowieka
Dziekanat kierunku:
Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Dziekanat kierunku:
Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Dziekanat kierunku:
Dietetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia)
Dziekanat kierunku:
Gastronomia i Hotelarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Dziekan Wydziału
Prodziekan Wydziału
Sekretariat Wydziału:
Koordynator ds. Upowszechniania Wiedzy: