Student Wydziału Żywienia Człowieka laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki