Kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

Studia na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności to kierunek uniwersalny i nowoczesny, przygotowujący do pracy na stanowiskach związanych z żywieniem człowieka i żywnością. Program kształcenia uwzględnia aspekty żywieniowe, dietetyczne, technologiczne, techniczne oraz ekonomiczne i organizacyjne dotyczące żywienia różnych grup populacyjnych, w tym o specyficznych potrzebach żywieniowych (np. dzieci, osoby starsze, sportowcy).
Absolwenci mają wiedzę i umiejętności dotyczące znaczenia racjonalnego żywienia w zachowaniu zdrowia. Znają metody i sposoby przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i kontroli jakości produktów spożywczych. Rozumieją zasady funkcjonowania rynku żywności oraz istotę marketingu żywnościowego i zachowań konsumentów.

Pobierz ulotkę

 • Informacje dla kandydatów na studia w SGGW

  Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2022/2023

  1. Zasady rekrutacji na studia  Uchwała nr 154 – 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022;
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie – Załącznik nr 1
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie – Załącznik nr 2
  4. Zasady kwalifikacji na studia – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – Załącznik nr 3
  5. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich – Załącznik nr 4
  6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców – Załącznik nr 5
  7. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik nr 6
  8. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów  Uchwała nr 153- 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2021/2022–2024/2025.
  9. Opłaty za studia – informacja