Kierunek Gastronomia i Hotelarstwo

Studia na kierunku Gastronomia i Hotelarstwo

Studia na kierunu Gastronomia i Hotelarstwo realizowane są według unikatowego programu opracowanego przez nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorcami sektora usług gastronomicznych i hotelarskich. Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane w kraju i za granicą.

Absolwenci podejmują pracę na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych
w przedsiębiorstwach gastronomicznych (restauracje, stołówki), zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego (np. szpitale, przedszkola, szkoły), przedsiębiorstwach cateringowych oraz hotelach.

Pobierz ulotkę

 • Informacje dla kandydatów na studia w SGGW

  Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2022/2023

  1. Zasady rekrutacji na studia  Uchwała nr 154 – 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022;
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie – Załącznik nr 1
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie – Załącznik nr 2
  4. Zasady kwalifikacji na studia – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – Załącznik nr 3
  5. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich – Załącznik nr 4
  6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców – Załącznik nr 5
  7. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik nr 6
  8. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów  Uchwała nr 153- 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2021/2022–2024/2025.
  9. Opłaty za studia – informacja