Kierunek Dietetyka

Studia na kierunku Dietetyka

Program kształcenia na kierunku Dietetyka koncentruje się na wszechstronnym przygotowaniu studentów do wykorzystania zasad żywienia człowieka w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych. Absolwenci mają wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, w tym dietetycznego wspomagania leczenia schorzeń przewlekłych, możliwości dietoprofilaktyki chorób żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego.

Są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego oraz zbiorowego np. w szpitalach, domach opieki, żłobkach, sanatoriach. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw (catering), prowadzić badania naukowe oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki. Posiadają umiejętności pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi, kierowania zespołami ludzkimi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi.

Pobierz ulotkę

Nasza Dietetyka najlepsza w Polsce!

Certyfikat Doskonałości Kształcenia

zielone owoce i warzywa
 • Informacje dla kandydatów na studia w SGGW

  Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2022/2023

  1. Zasady rekrutacji na studia  Uchwała nr 154 – 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022;
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie – Załącznik nr 1
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie – Załącznik nr 2
  4. Zasady kwalifikacji na studia – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – Załącznik nr 3
  5. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich – Załącznik nr 4
  6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców – Załącznik nr 5
  7. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik nr 6
  8. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów  Uchwała nr 153- 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2021/2022–2024/2025.
  9. Opłaty za studia – informacja